Fudbalski Klub Slatina u CH na turniru u Baselu održanom 22.11.2014. godine, zauzela je 5. mjesto