KAKO SE PREUZIMA KRSNA SLAVA

Svijeća

Koljivo ili Žito

Krsnica