Jula mjeseca 2014. godine svoje sudbonosno "DA" reki su Borka Purić i Siniša Savić, kako je bilo pogledajte ovaj skraćeni snimak sa svadbe...