Na sastanku održanom polovinom avgusta 2013.kod Dragana i Netke Ignjatović u njihovom Restoranu u Bolligen-u,u vezi 10. Jubilarnih slatinskih susreta,detaljan izvještaj podnijeli su organizatori Marko Milićević i Dragan Ignjatović.Organizacioni  odbor u sastavu, pored Marka i Dragana,sačinjavali su Jovan Kertić,Krsta Simeunović,Mišo Radulović,Joco Vasiljević i zapisničar Boško Stojanović,jednoglasno su prihvatili izvještaj i konstatovali da je sve urađeno po dogovoru i STATUTU slatinskih susreta.

Možemo sa ponosom da kažemo da smo finansijski veoma dobro prošli i da je u kasi ostalo dosta prikupljenih sredstava.

Na sastanku su razmotreni i sledeći slatinski susreti u Bad Ragazu i u vezi stim su zauzeti stavovi i određene smjernice u organizacionom smislu.

Po  našem Statutu domaćin je dužan da podnese detaljan izvještaj o detaljima organizacije Slatinskih susreta organizacionom Odboru.

Sve sastanke koje održavamo su isključivo o trošku učesnika sastanka  a imaju za cilj što boljeg organizovanja susreta i što većeg povjerenja među nama samim i naravno kontrole trošenja novca.

Na sastanak mogu doći svi učesnici slatinskih susreta ako imaju volju za to.