Proslava Rodjenja Čedomira Milićevića 

Badnjica 2012 sa Fam. Vasiljević

Proslava 1. Rođendana Savić Borislava u Neuenhof-u Novembar 2011