01.Juna 2019. godine zakazana je svadba Petra i Ljubice Stojanović

svadba će biti održana u Slatinskoj Parohiji tj. u našem rodnom kraju...